Stichting MAX WEBER is een non-profit organisatie met als hoofddoelstelling maatschappelijk herbestemmen van Erfgoed.
Met visie, moed, lef en doorzettingsvermogen. Alleen zo kunnen we echt iets nuttigs doen met ons mooie Erfgoed.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De stichting werkt vanuit Maatschappelijk perspectief. Monumentale gebouwen zoals kerken, monumentale schoolgebouwen, pastorien en kloosters, vertegenwoordigen niet alleen cultuurhistorische waarde, maar zeker ook sociaal maatschappelijke waarde. SMW benadrukt in het proces van herbestemmen het maatschappelijke belang van erfgoed. De bijzondere gebouwen ondersteunen en stimuleren bestaande sociale structuren.
Maar ook moet een functie financieel haalbaar zijn. De jaarlijkse exploitatie moet dekkend zijn.

SMW zet zich in om voor elk monumentaal gebouw een nuttige, maatschappelijke en economisch gezonde nieuwe functie te vinden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Maatschappelijk en Economische herbestemmen en beheren van Erfgoed
C copyright foto's Martien Hovestad  www.marhov-pictures.nl
S M W       Emmastraat 24   6881  SV VELP (Gelderland)       Email    info@maxweber.nl     KvK-nummer 58053948      Bank NL 06 RABO 0112 83 77 19 
Doe iets nuttigs met Erfgoed
Home          |          Organisatie          |         Werkwijze          |          Nieuws & Kennis          |          Projecten          |         Contact 
De site van SMW is under construction...
Denkt u aan herbestemmen? Neem contact op met SMW voor:
  • advies  of inspiratie
  • het vinden van een co-ontwikkelaar
  • het opzetten en/of onderhouden van een geschikte programmering
  • het overnemen van uw beheerderstaken
  • het vinden van een koper

Bij voorkeur werken wij samen in samenwerkingsverbanden waarin de eigenaar participeert tot dat de herbestemming een feit is.